ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Τα κείμενα ,άρθρα και οι έρευνες που δημοσιεύουμε και αναδημοσιεύουμε στο www.reflexologist.eu έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την Ιατρική συμβουλή και περίθαλψη. Υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς είναι ο Θεράπων Ιατρός.

The texts, articles and researches that we publish and republish on www.reflexologist.eu are informative and under no circumstances are intended to substitute for Medical advice and care.Τhe Doctor is responsible for the patient's health.


Ρεφλεξολογία ποδιών σε βλάβη των ποδιών ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: τυχαιοποιημένη δοκιμή. [Άρθρο στα αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά] da Silva NC1, Chaves Éde C2, de Carvalho EC1, Carvalho LC2, Iunes DH2. Πληροφορίες συγγραφέων 
ΣΚΟΠΟΣ: για να αξιολογήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας ποδιών στις βλάβες των ποδιών των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2. ΜΕΘΟΔΟΣ: αυτή είναι μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη και τυφλή κλινική δοκιμή. Το δείγμα περιελάμβανε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τα οποία, αφού τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα θεραπείας (n = 21) και ομάδα ελέγχου (n = 24), έλαβαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αυτοεξυπηρέτηση. Στην ομάδα που υπέστη την αγωγή παρέστησαν επίσης 12 συνεδρίες αναρρόφησης ποδιών. Οι βαθμολογίες των δεικτών εξασθένησης που σχετίζονται με το δέρμα και τα μαλλιά, την κυκλοφορία του αίματος, την ευαισθησία των ιστών και τη θερμοκρασία μετρήθηκαν με τη βοήθεια του οργάνου για την αξιολόγηση της ακεραιότητας ιστού των ποδιών των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Ο έλεγχος Chi-square, η ακριβής δοκιμή Fisher, οι αναλύσεις δοκιμής και παλινδρόμησης Mann-Whitney εφαρμόστηκαν στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ένα επίπεδο σημαντικότητας 5% (τιμή P <0,05).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: οι συμμετέχοντες που έλαβαν τη θεραπεία εμφάνισαν καλύτερες βαθμολογίες σε ορισμένους δείκτες αποτυχίας που σχετίζονταν με το δέρμα και τα μαλλιά (ανάπτυξη τριχών, ελαστικότητα / τύμβο, ενυδάτωση, εφίδρωση, υφή και ακεραιότητα του δέρματος / απολέπιση του δέρματος).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: η ρεφλεξολογία ποδιών είχε ευεργετική επίδραση στην εξασθένιση των ποδιών των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, γεγονός που την καθιστά μια βιώσιμη θεραπεία που αξίζει να επενδύσει. Αυτή η μελέτη καταχωρήθηκε στο Μητρώο Κλινικών Δοκιμών της Βραζιλίας - RBR-8zk8szΠΗΓΗ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed