ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Τα κείμενα ,άρθρα και οι έρευνες που δημοσιεύουμε και αναδημοσιεύουμε στο www.reflexologist.eu έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την Ιατρική συμβουλή και περίθαλψη. Υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς είναι ο Θεράπων Ιατρός.

The texts, articles and researches that we publish and republish on www.reflexologist.eu are informative and under no circumstances are intended to substitute for Medical advice and care.Τhe Doctor is responsible for the patient's health.


Οι επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας στον πόνο και την στέρηση του ύπνου σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα:

Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή. Bakir Ε1, Baglama SS2, Gursoy S3. Πληροφορίες συγγραφέων Αφηρημένη 

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη αυτή είχε σκοπό να εξετάσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας των ποδιών στον πόνο και την ποιότητα του ύπνου των ασθενών με ΡΑ. 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή και διεξήχθη στην «Πολυκλινική Συνέχειας Ρευματολογίας» στην Τουρκία μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2015. Συνολικά 60 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Χρησιμοποιήθηκε μια μορφή κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων, ο Δείκτης ποιότητας του ύπνου Pittsburgh (PSQI) και η κλίμακα οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS). Η Ρεφλεξολογία του ποδιού χορηγήθηκε στην πειραματική ομάδα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι βαθμολογίες πόνου της πειραματικής ομάδας ήταν στατιστικά πιο σημαντικές από εκείνες της ομάδας ελέγχου (p <.01). Ο μέσος πόνος της πειραματικής ομάδας μειώθηκε από τις έξι εβδομάδες ρεφλεξολογίας ποδιών. Η συνολική βαθμολογία PSQI της πειραματικής ομάδας μειώθηκε. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρεφλεξολογία των ποδιών είναι μια μη φαρμακολογική νοσηλευτική παρέμβαση που μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα στέρησης του πόνου και του ύπνου των ασθενών με ΡΑ.


ΠΗΓΗ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed